luns, 18 de setembro de 2017

Introdución á Electrónica Analóxica

Comezaremos este curso polos contidos de Electrónica Analóxica cun tema introdutorio, ao que podedes acceder premendo na seguinte ligazón ao arquivo PDF co tema: "Introdución á Electrónica.pdf".

Realizaremos prácticas de medición e montaxe sobre placas protoboard, e simularemos os circuítos co programa Crocodile Clips:

Podes descargar 2 pequenos titoriais sobre uso de Crocodile Clips nas seguintes ligazóns:

Contidos Extra:

Código de cores identificativo do valor das resistencias:
Vídeo en YouTube: Que son os diodos?

Vídeo en YouTube: Transistor en corte e en saturación (explicación sinxela).

luns, 11 de setembro de 2017

Presentación da materia: Tecnoloxía de 4º de ESO. Curso 2017-2018.A secuenciación da materia, será:
1ª Avaliación: Sistemas de comunicación e robótica.
 • Tema 1: Introdución á Electricidade e Electrónica (Teoría e práctica). 
 • Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos (Teoría e práctica).
2ª Avaliación: Proxectos (III).
 • Tema 3: Proxecto tecnolóxico con elementos de control e robótica (Práctica).
3ª Avaliación: Tecnoloxías da información e internet (III).
 • Tema 4: Instalacións en vivenda (Teoría e Práctica).
 • Tema 5: Introdución á Robótica e Programación con Lego EV3 (Práctica).

A materia a podemos dividir en 3 grandes grupos:
 
O traballo se fará de xeito individual e en grupos (de 3 alumnos como máximo).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
1ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos.
 • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller, avaliándose a correcta realización do proxecto, o uso adecuado das ferramentas e a da memoria técnica.
 • Un 20% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.
3ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos realizados na aula de informática.
 • Un 20% obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.

Benvida ao novo Curso 2017-2018

Benvidos ao blogue de aula, da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que  traballaremos durante o curso. Ademais veredes as entradas nas que se recollen os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía durante os cursos anteriores.

Estes e outros contidos estarán tamén accesibles no curso da aula virtual (Moodle) da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO do IES. "Chano Piñeiro".

De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

sábado, 3 de decembro de 2016

Comparativa sensores de temperatura (V): Sensores con NTC.

Rematamos esta comparativa cunha entrada sobre os sensores de temperatura que utilizan NTC (resistencia dependente da temperatura con coeficiente negativo).
No taller dispoñemos dos sensores KY-013, KY-028 e tamén utilizamos unha NTC cunha resistencia limitadora de 9850 Ohmios.
Sensor KY-013: Na páxina de TkkrLab, se pode atopar información sobre este sensor.
Entre outros datos, indica que o rango de temperaturas de operación é: -55°C a +125°C. E a aproximación é: +- 0.5°C.
Sensor KY-028: A páxina de TkkrLab, neste caso fai referencia a outro sensor, polo que debemos buscar en páxinas de venta de produtos electrónicos como: Welectronics.
É un sensor de temperatura con saída dixital (indica a superación dun nivel de temperatura que se axusta co potenciómetro) e saída analóxica (da valores de tensión relacionados coa temperatura do NTC).
No noso caso interésanos usar a saída analóxica, A0.

Durante a realización desta comparativa observamos que as medidas de temperatura obtidas cos programas que atopamos en internet eran erróneas, polo que decidimos calibralos do mesmo xeito que un NTC do taller (ver entradas anteriores sobre NTC, NTC (II) e NTC (III)).

O método de calibración consiste en realizar medidas a diversas temperaturas de referencia, obtendo a curva característica do termistor NTC coa axuda dunha folla de cálculo.

Durante o proceso de calibración se foi modificando o valor da fórmula utilizada para o cálculo da temperatura, ata que as medidas se correspondían aceptablemente coa temperatura de referencia. Este é o motivo polo que non podemos engadir as gráficas de temperatura destes sensores á comparativa.

As curvas características obtidas foron:
Sensor KY-013:
Sensor KY-028:
A curva do NTC cunha resistencia limitadora de 9850 Ohmios:


venres, 2 de decembro de 2016

Comparativa sensores de temperatura (IV): Sensor TMP-36.

Imaxe obtida de Adafruit
Nesta entrada se mostran os datos da comparativa referidos ao sensor TMP-36 (que adoita vir no Starter kit de Arduino).

Existen múltiples páxinas que explican como conectar un sensor de temperatura TMP-36 a Arduino, pero despois de varias probas, preferimos recomendar a páxina de Adafruit.

As conexións do sensor TMP36 a Arduino veñen indicadas na figura e no programa utilizado (o indicado nas anteriores entradas desta comparativa).

As gráficas obtidas coa folla de cálculo son as seguintes:
Se pode apreciar que adoita dar valores superiores aos do termómetro de referencia.

Na gráfica que mostra a diferencia entre os valores obtidos co sensor TMP36 e o de referencia, se pode apreciar unha grande variabilidade, estando sempre por encima.

Comparativa sensores de temperatura (III): Sensor KY-015.O sensor KY-015 ten un sensor de humidade e temperatura (DHT11) dixital.

Unha boa páxina con moita información sobre este sensor é a de tkkrlab.

Entre a información máis útil proporcionada por esta páxina están as especificacións:
 • Tensión de traballo: 3.3 ~ 5.5V DC
 • Saída: Saída dixital por 1 cable.
 • Rango de medidas: Humidade 20-90% RH, Temperatura 0 ~ 50 ℃
 • Aproximación: Humidade +-5% RH, temperatura +-2 ℃
 • Resolución: Humidade 1% RH, temperatura 1º C
 
Tamén proporciona un programa de exemplo para utilizar con Arduino (Probando_KY-015.ino), aínda que nos pareceu mellor o programa de exemplo que viña coa biblioteca do DHT11 (DHT), DHTtester.ino.

O sensor KY-015 o conectamos a Arduino do seguinte xeito:

 • Arduino pin 8 --> Pin S module
 • Arduino GND --> Pin - module
 • Arduino +5 --> Pin Middle

O programa utilizado para realizar as medicións é o indicado en entradas anteriores desta comparativa de sensores de temperatura.

A gráfica da comparativa de temperaturas medidas co termómetro de mercurio utilizado como referencia e o sensor KY-05 é a seguinte:
Na gráfica pode observarse que os valores de temperatura medidos polo sensor KY-015 son máis fiables a temperaturas menores de 32 ºC, aumentando a diferencia co aumento da temperatura.
A gráfica de diferencias se mostra de seguido:

Picuino + Arduino

Detalle dos cables de conexión por I2C entre Picuino e Arduino
Imaxe obtida da páxina de Picuino
A nosa 2ª práctica con Arduino, consistiu en buscar a información necesaria para poder traballar coa placa Picuino PC42 conectada a unha placa microcontroladora Arduino.

Dedicamos unha sesión a buscar información en internet, atopando a estupenda páxina de Picuino, cun apartado dedicado á placa Picuino PC42, onde atoparedes toda a información necesaria para a utilización de picuino con arduino, explicación dos sensores e actuadores contidos na placa, programas de exemplo para Arduino, etc.

Picuino é unha placa que contén seis leds (1 deles é RGB), seis pulsadores, un buzzer, e un módulo con 4 displays de sete segmentos.

Conectámolo a Arduino Uno (ver imaxe superior), usando o protocolo I2C.


E descargamos a biblioteca (library) PC42 que debemos instalar no IDE Arduino.

Pareceunos realmente fácil, pois se subministran exemplos de programas para interactuar cos LED, pulsadores, buzzer e display de 7 segmentos que se poden modificar sen moito traballo.

martes, 22 de novembro de 2016

Simulador de coche fantástico con 10 leds e buzzer.

A nosa primeira entrada no blogue deste curso, ímola a realizar dunha práctica con Arduino: Simulación do coche fantástico.

Para a realización desta práctica, conectamos e programamos un Arduino UNO.

Nunha placa protoboard conectamos 10 LED's vermellos coa súa correspondente resistencia limitadora de 220 Ohmios cada unha. Ademais conectamos un altavoz ou buzzer.
Os 10 LED's os conectamos aos pines dixitais 4 a 13 de Arduino e o Buzzer ao pin 3.
O programa utilizado é unha pequena variación dun programa orixinal de David Cuartielles, ao que lle incluímos as liñas necesarias para realizar un sonido similar ao do coche fantástico.

Se pode descargar o programa para Arduino premendo na seguinte ligazón: "Coche_fantastico_10.ino".

Podedes ver un vídeo co resultado obtido premendo na seguinte ligazón: Coche fantástico.